مدلهای خودرو

رنو تالیسمان
رنو کولیوس جدید
رنو کولیوس
رنو داستر
رنو لتیتود
رنو فلوئنس
رنو کپچر
رنو اسکالا
رنو سیمبل

محصولات

دینام رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
دستگیره درب از بیرون جلو چپ رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
ایربگ شاگرد رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
ایربگ فرمان رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
براکت سپر عقب چپ تالیسمان اصلی تالسیمان
براکت سپر عقب راست تالیسمان اصلی تالسیمان
براکت سپر جلو چپ تالیسمان اصلی تالسیمان
براکت سپر جلو راست تالیسمان اصلی تالسیمان
قرقری فرمان رنو کولیوس جدید تکنوروت ترکیه کوليوس
قرقری فرمان رنو کولیوس جدید اصلی با گردگیر کوليوس
مقاومت بخاری رنو لتیتود SAGEMFRANS ترکیه لتيتود
مقاومت بخاری رنو سفران SAGEMFRANS ترکیه سافران
بوش طبق رنو تالیسمان دست 4 عددی ترک تالسیمان
طبق جلو راست رنو تالیسمان تکنوروت ترکیه تالسیمان
تیغه برف پاکن رنو داستر سیلباک ترکیه داستر
رینگ و پیستون رنو کپچر اصلی کپچر
میل موجگیر رنو کپچر تکنوروت ترکیه کپچر
سوزن انژکتور رنو تلیسمان اصلی تالسیمان
میل موجگیر عقب رنو لتیتود تکنوروت ترکیه لتيتود
میل موجگیر عقب رنو سفران تکنوروت ترکیه سافران
سنسور ABS چرخ جلو سفران MGA ترکیه سافران
سنسور ABS چرخ جلو رنو داستر MGA ترکیه داستر
سنسور ABS چرخ جلو رنو فلوئنس MGA ترکیه فلوئنس
فنر لول عقب رنو داستر داستر
فنر لول جلو رنو داستر داستر
تیغه برف پاکن جلو رنو کپچر Silbak ترکیه کپچر
بلبرینگ چرخ جلو رنو داستر SNR داستر
تیغه برف پاکن جلو رنو کولیوس جدید SILBAK ترکیه کوليوس
تیغه برف پاکن جلو تالیسمان SILBAK ترکیه تالسیمان
میل موجگیر رنو اسکالا Orjin ترکیه اسکالا
دیسک چرخ جلو رنو اسکالا Bosch اسکالا
دیسک چرخ جلو رنو فلوئنس Bosch فلوئنس
دیسک چرخ جلو رنو داستر Bosch داستر
میل موجگیر رنو کولیوس جدید Orjin ترکیه کوليوس
میل موجگیر کولیوس قدیم Orjin ترکیه کوليوس
تیغه برف پاک کن رنو اسکالا SILBAK ترکیه اسکالا
لنت جلو رنو فلوئنس بوش فلوئنس
دسته موتور روی رام رنو سفران 2500 اوچل ترکیه سافران
لنت چرخ عقب رنو کولیوس جدید بوش کوليوس
لنت عقب رنو تالیسمان بوش تالسیمان
لنت چرخ جلو تالیسمان بوش تالسیمان
سیبک طبق کولیوس تکنوروت ترکیه کوليوس
توپی سر کمک فلوئنس اوچل UCEL ترکیه فلوئنس
شلگیر چرخ جلو راست کولیوس جدید کوليوس
براکت سپر جلو راست رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
زه استیل زیر چراغ جلو چپ رنو کولیوس کوليوس
آرم لوزی جلو کولیوس جدید کوليوس
تیغه برف پاکن لتیتود سیلباک ترکیه لتيتود
فیلتر روغن رنو داستر اصلی داستر
تیغه برف پاکن سفران سیلباک ترکیه سافران
لنت ترمز جلو رنو سیمبل اصلی فلوئنس
کوئل رنو سیمبل اصلی سيمبل
شمع موتور رنو سیمبل اصلی سيمبل
کیت تسمه دینام رنو داستر اصلی داستر
سنسور باد رنو کپچر، رنو داستر، رنو سیمبل
چراغ جلو راست رنو داستر 2016 ترک داستر
چراغ جلو چپ رنو داستر 2016 ترک داستر
منبع آب اضافه رنو لتیتیود اصلی لتيتود
لنت ترمز چرخ عقب رنو لتیتود اصلی لتيتود
لنت جلوی رنو لتیتود
کمک فنر جلو راست رنو لتیتود
کمک فنر جلو چپ رنو لتیتود
توپی سر کمک فنر رنو لتیتود ترک لتيتود
فوم پشت سپر عقب رنو فلوئنس
سیبک زیر سگ دست پژو 407 سیتروئن C5 ترک
سنسور اکسیژن کولیوس جدید
سنسور اکسیژن تالیسمان
چراغ جلو رنو کولیوس قدیم زنون دار
بلبرینگ چرخ جلو رنو کپچر کپچر
مع روغن رنو کولیوس
لید شیشه بالابر جلو رنو داستر
گردگیر سر کمک جلو رنو داستر داستر
قرقری فرمان رنو کولویس جدید
سیبک فرمان چپ رنو تالیسمان ترک تالسیمان
رام زیر موتوز رنو داستر
دیاق پلاستیکی عقب رنو اسکالا
دیاق آهنی سپر جلو رنو اسکالا
ایربگ چپ رنو سیمبل
سیبک زیر کمک پژو 407
دسته موتور چپ پایین رنو سفران
درپوش چراغ شور رنو لتیتیود
دیاق پلاستیکی سپر جلو رنو فلوئنس ترک فلوئنس
جلو پنجره اسکالا
توپی سر کمک جلو کولیوس قدیم ترک کوليوس
بلبرینگ سر کمک جلو رنو کولیوس جدید ترک کوليوس
آیینه راست رنو فلوئنس
موتور فن با پروانه کامل رنو فلوئنس ترک فلوئنس
دستگیره درب از بیرون جلو راست رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
گلگیر جلو راست رنو کولیوس
گیر دور رادیاتور رنو سیمبل
کمک عقب رنو فلوئنس اصلی
کمک جلو رنو کپچر
کمک جلو چپ رنو کولیوس
فیلتر روغن تلیسمان
دستگیره درب از بیرون عقب راست رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
شمع روغن رنو فلوئنس
شلگیر جلو رنو سیمبل
سیبک چپقی راست رنو تالیسمان ترک تالسیمان
سگ دست جلو راست رنو تالسیمان
چراغ جلو راست رنو فلوئنس ترک فلوئنس
آینه راست 2017 رنو کولیوس
آینه چپ 2017 رنو کولیوس
نسور ترمز چرخ عقب رنو فلوئنس
طاقچه عقب رنو داستر
سنسور ترمز چرخ رنو کولیوس جدید
سنسور ترمز رنو تالیسمان
جلو پنجره رنو اسکالا
دستگیره درب از بیرون عقب چپ رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
بادگیر های کامل رادیاتور رنو تالیسمان
لید شیشه بالابر رنو داستر
کویل رنو سفران لتیتیود
کلید شیشه بالابر راست رنو فلوئنس
دیسک و صفحه رنو فلوئنس
دیسک چرخ جلو رنو کولیوس قدیم
دیسک چرخ جلو رنو کپچر بوش آلمان کپچر
دسته موتور بالا راست رنو سیمبل ترک سيمبل
زه استیل پرژکتور رنو سیمبل ترک سيمبل
لنت جلو رنو کولیوس جدید
کمک جلو چپ رنو کولیوس
فیلتر روغن رنو کولیوس، رنو تلیسمان، و رنو فلوئنس
آینه راست 2017 رنو کولیوس
آینه چپ 2017 رنو کولیوس
سپر پایین رنو کولیوس
سپر جلو بالا رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
گلگیر جلو چپ رنو کولیوس
دی لایت راست رنو کولیوس NEW
دی لایت چپ رنو کولیوس NEW
چراغ جلو راست رنو کولیوس
گلگیر جلو چپ رنو تالیسمان
کمک عقب رنو تالیسمان
قالپاق رنو ترک
ریش سپر جلو رنو کولیوس اصلی کوليوس
سنسور اکسیژن رنو کولیوس
سپر جلو تیکه بالا رنو کولیوس جدید
بچه سپر گوشه عقب رنو کپچر
موتور پروانه فن با دیاق کامل کولیوس جدید
لنت جلو رنو تالیسمان اصلی اورجینال
شلگیر عقب راست رنو داستر
شبکه توری سپر جلو سیمبل
شبرنگ عقب چپ داستر
سنسور پارک سپر عقب تالیسمان و کولیوس
سنسور پارک جلو تالیسمان و کولیوس
سپر عقب تیکه پایین رنو کولیوس جدید
دیسک چرخ جلو رنو کولیوس جدید
چراغ جلو راست رنو داستر مدل ۲۰۱۴ ترک داستر
چراغ جلو راست رنو تالیسمان
چراغ جلو چپ رنو تالیسمان
طبق جلو راست رنو کولیوس جدید تکنوروت ترکیه کوليوس
شمع آب رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
سپر عقب رنو تالیسمان
سپر جلو رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
سپر تیکه بالای رنو کپچر ترک کپچر
چراغ دیلایت راست رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
تسمه دینام رنو داستر اصلی داستر
آرم لوزی جلو رنو تالیسمان
چراغ خطر عقب رو صندوق چپ رنو کولیوس قدیم اصلی کوليوس
فیلتر کولر رنو کولیوس
فیلتر هوا رنو کولیوس جدید(طرح)
فیلتر روغن رنو کولیوس، رنو تلیسمان، و رنو فلوئنس
طبق عقب رنو کولیوس
ضد یخ کنسانتره پرستون.
شمع موتور رنو کپچر اصلی کپچر
سنسور پدال ترمز رنو تالیسمان ساژم فرانسه تالسیمان
دسته موتور دمبلی رنو کولیوس ترک کوليوس
چراغ خطر روی گلگیر راست کولیوس قدیم اصلی کوليوس
چراغ خطر روی گلگیر چپ کولیوس قدیم اصلی کوليوس
چراغ خطر عقب رو صندوق راست رنو کولیوس قدیم اصلی کوليوس
بادگیر-بالا-رادیاتور کوليوس
پوسته داشبورد اصلی رنو تالیسمان تالسیمان
سنسور پارک سپر جلو و عقب رنو کولیوس کوليوس
سنسور والف برقی لاستیک رنو سیمبل سيمبل
سنسور والف برقی رنو کپچر کپچر
سنسور پارک سپر جلو و عقب رنو لتیتود لتيتود
سنسور پارک عقب رنو سفران و لتیتود سافران
روغن موتور 5*40 elf رنو تالیسمان اصلی امارات 4 لیتری تالسیمان
خنک کن روغن موتور مربع رنو داستر ترک داستر
کیت دینام رنو فلوئنس اصلی فلوئنس
ست دینام و کیت دینام رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
لنت چرخ عقب رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
هد آپ رنو تالیسمان اصلی head up تالسیمان
دسته موتور گیربکس رنو کولیوس جدید 2018 کوليوس
سنسور والف برقی رنو تالیسمان کوليوس
کیت دینام و ست دینام رنو تالیسمان تالسیمان
سینی جلو و سینی فن رنو تالیسمان تالسیمان
دستگیره درب از بیرون عقب چپ رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
دسته دنده رنو تالیسمان تالسیمان
سگ دست جلو رنو تالیسمان تالسیمان
دسته موتور گیربکس دستی رنو فلوئنس ترک فلوئنس
دسته موتور بالا راست تالیسمان اصلی تالسیمان
رام زیر موتور رنو سیمبل سيمبل
بلبرینگ چرخ جلو رنو داستر داستر
پرژکتور چراغ مه شکن رنو کولیوس 2017-2018 کوليوس
دستگیره درب از بیرون جلو چپ رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
هواکش رنو کولیوس 2017-2018 کوليوس
لولای درب موتور(کاپوت) رنو کولیوس 2017-2018 کوليوس
لوله رابط هواکش رنو کولیوس 2017-2018 کوليوس
یونیت و کامپیوتر ایربگ رنو کولیوس 2017-2018 کوليوس
توپی چرخ عقب رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
زه استیل جلو پنجره رنو سیمبل سيمبل
توپی چرخ جلو رنو تالیسمان MGA ترکیه تالسیمان
دریچه هواکش گلگیر جلو رنو تالیسمان تالسیمان
ایربگ شاگرد رنو تالیسمان تالسیمان
دسته موتور شاتونی 2000 سفران اوچل ترکیه سافران
بلبرینگ تسمه دینام رنو داستر داستر
سنسور اکسیژن رنو داستر داستر
مقاومت فن رنو داستر داستر
کیت تسمه تایم کپچر
دستگیره درب از بیرون جلو راست رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
رینگ چرخ کپچر کپچر
لولای کاپوت رنو کولیوس 2018-2017 کوليوس
یونیت ایربگ رنو کولیوس 2018-2017 کوليوس
پرژکتور رنو تالیسمان و کولیوس 2018 تالسیمان
پرژکتور سیتروئن NEW C5
بلبرینگ کلاچ رنو فلوئنس اصلی فلوئنس
کویل سیتروئن شش سیلندر NEW C5
خرطومی هواکش رنو سیمبل سيمبل
کیت تسمه تایم رنو داستر داستر
مخزن آرامش هواکش رنو سیمبل سيمبل
کیت کلاچ رنو فلوینس فلوئنس
گلگیر جلو راست رنو کپچر ترک کپچر
دیاق پلاستیکی سپر عقب رنو کپچر کپچر
دیاق سپر جلو رنو تالیسمان تالسیمان
دیسک و صفحه رنو فلوئنس فلوئنس
کیت کلاج رنو فلوئنس دنده ای فلوئنس
کلید تنظیم آینه رنو کپچر ترک کپچر
بوق رنو کولیوس جدید 2017 کوليوس
سنسور پارک سپر رنو تالیسمان تالسیمان
درپوش بکسل بند رنو کولیوس 2017 کوليوس
زه استیل زیر چراغ جلو راست رنو کولیوس کوليوس
آیینه جانبی رنو تالیسمان تالسیمان
آیینه جانبی راست کولیوس 2017 کوليوس
صداگیر موتور رنو تالیسمان تالسیمان
لنت جلو کولیوس جدید تالسیمان
کمک جلو چپ رنو تلیسمان تالسیمان
پایه قفل درب موتور کوليوس
سه گوشه آیینه رنو کولیوس
رینگ پیستون رنو کولیوس کوليوس
براکت سپر جلو چپ رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
درپوش چراغ شور رنو کولیوس سافران
براکت سپر رنو سفران سافران
آرم لوزی رتو تالیسمان تالسیمان
راهنما آیینه رنو سفران و لتیتود سافران
چراغ خطر رنو فلوئنس فلوئنس
کارتل روغن رنو فلوئنس فلوئنس
واشر سر سیلندر سیتروئن NEW C5
هوزینگ ترموستات سیتروئن NEW C5
لاستیک چاکدار جلو رنو داستر ترک داستر
گوی سر کمک سیتروئن NEW C5
کیت تسمه تایم کامل سیتروئن NEW C5
کویل سیتروئن NEW C5
کمک عقب سیتروئن NEW C5
کمک جلو سیتروئن NEW C5
شاسی سر دنده رنو کولیوس جدید ترک کوليوس
کامپیوتر موتور سیتروئن C5
فیلتر هوا موتور سیتروئن C5
فیلتر بخاری سیتروئن C5
فیلتر کابین سیتروئن C5
شبکه توری جلو سیتروئن C5
سیلندر چرخ سیتروئن C5
دستگیره درب از بیرون عقب راست رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
پمپ روغن (اویل پمپ) رنو کپچر اصلی کپچر
کشویی سپر عقب راست رنو اسکالا اصلی اسکالا
دسته موتور ضربگیر سیتروئن C5
دسته موتور شاتونی سیتروئن C5
چراغ خطر سیتروئن C5
جک کاپوت راست رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
کیت دینام رنو اسکالا اصلی اسکالا
تسمه تایم سیتروئن C5
خنک کن روغن سیتروئن C5
ترموستات سیتروئن C5
موتور فن با دیاق کامل کولیوس 2018 کوليوس
زه استیل سپر عقب چپ رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
لنت جلو لتیتود لتيتود
فیلتر کابین لتیتود لتيتود
کمک عقب رنو لتیتود مونرو لهستان لتيتود
صداگیر موتور ( رزناتور) لتیتود لتيتود
شبرنگ عقب رنو کولیوس مدل 2017 اصلی کوليوس
رادیاتور آب سافران سافران
جلو پنجره سافران سافران
سینی جلو لتیتود لتيتود
کمپرسور کولر رنو لتیتود لتيتود
طبق جلو رنو لتیتود لتيتود
جلو پنجره سافران سافران
سینی بالا رادیاتور رنو کولیوس جدید کوليوس
توپی سر کمک کولیوس اوچل UCEL ترکیه کوليوس
بادگیر بالا رادیاتور کولیوس کوليوس
سپر عقب فلوئنس فلوئنس
طبق جلو چپ رنو فلوئنس اصلی فلوئنس
جلو پنجره استیل رنو فلوئنس 2014-2015 فلوئنس
چراغ جلو رنو فلوئنس اتومات فلوئنس
چراغ جلو رنو فلوئنس فلوئنس
شیشه لچکی درب جلو کپجر کپچر
چراغ جلو رنو داستر 2012 اصلی داستر
کمک جلو رنو تالیسمان تالسیمان
موتور فن با دیاق کامل کولیوس 2018 کوليوس
رادیاتور کولر کولیوس 2017 -2018 کوليوس
فوم پشت سپر جلو کولیوس جدید 2017 کوليوس
موتور فن با دیاق کامل کولیوس کوليوس
گلگیر جلو کولیوسNEW 2017-2018 کوليوس
جلو پنجره کولیوس 2017 کوليوس
دیسک چرخ جلو رنو تالیسمان تالسیمان
رادیاتور آب رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
کمک جلو رنو تالیسمان تالسیمان
چراغ جلو راست رنو سافران اصلی سافران
سیبک چپقی فرمان چپ رنو لتیتود ترک لتيتود
درپوش چراغ شور لتیتود لتيتود
میل موجگیر تالیسمان تکنوروت ترکیه تالسیمان
کشویی سپر عقب تالیسمان تالسیمان
براکت سپر جلو کپچر کپچر
چراغ خطر رنو گپچر کپچر
بوش سر طبق (جناقی ) c5
شمع موتور رنو لتیتود اصلی لتيتود
طبق جلو رنو لتیتود لتيتود
سپر جلو لتیتود لتيتود
لنت جلو لتیتود لتيتود
َشبرنگ سپر عقب چپ رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
فیلتر هوا رنو کپچر اصلی کپچر
قاب پرژکتور چپ رنو سیمبل ترک سيمبل
منبع شیشه شور رنو تالیسمان تالسیمان
هواکش سپر جلو سیمبل سيمبل
درپوش هواکش سپر عقب سيمبل
شلگیر چرخ جلو چپ رنو سیمبل ترک سيمبل
راهنما آینه چپ رنو سیمبل ترک سيمبل
لنت جلو داستر داستر
موتور فن با دیاق کامل داستر داستر
استیل دور پرژکتور اسکالا اسکالا
بلبرینگ سر توپی کپچر کپچر
چراغ جلو چپ رنو کپچر اصلی کپچر
کمک جلو رنو کپچر مونرو لهستان کپچر
چراغ دیلایت رنو کپچر کپچر
لنت جلو داستر بوش داستر
نگهدارنده سپر جلو رنو کولیوس 2017 کوليوس
فوم پشت سپر جلو کولیوس جدید 2017 کوليوس
سپر عقب پایین رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
زه استیل سپر عقب راست رنو کولیوس جدید کوليوس
لنت جلو کپچر بوش کپچر
بادگیرراست رادیاتور فلوئنس فلوئنس
بادگیرراست رادیاتور فلوئنس فلوئنس
بادگیر بالا رادیاتور فلوئنس فلوئنس
شبکه توری پایین سپر جلو رنو داستر مدل بالا ترک داستر
چراغ خطر عقب چپ رنو داستر 2015 ترک داستر
یادگیر بالا رادیاتور کولیوس کوليوس
سپرجلو سافران سافران
سینی جلو سیمبل سيمبل
رادیاتور آب سیمبل سيمبل
ترمز درب جلو رنو کپچر کپچر
کلید تنظیم چراغ نور جلو کپچر کپچر
سپر عقب داستر ترکیه داستر
دیاق فلزی سپر جلو داستر داستر
دیاق سپر عقب پایین رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
دسته موتور گیربکس فلوئنس - اسکالا
رادیاتور کولر فلوئنس - اسکالا فلوئنس
شلگیر چرخ جلو سیمبل سيمبل
سپر جلو سافران سافران
کندانسور کولر رنو فلوئنس 2016 ترک فلوئنس
رادیاتور آب رنو فلوئنس ترک فلوئنس
شلگیر چرخ جلو چپ جلویی رنو فلوئنس ترک فلوئنس
گلگیر جلو تالیسمان تالسیمان
سینی پشت جلو پنجره کپچر کپچر
سینی جلو بالا کپچر کپچر
شلگیر عقب رنو کپچر کپچر
شلگیر چرخ جلو سیمبل سيمبل
سپر عقب فلوئنس فلوئنس
شلگیر چرخ جلو تالیسمان تالسیمان
رام زیر رادیاتور تالیسمان تالسیمان
فوم پشت سپر جلو کولیوس جدید 2017 کوليوس
فلاپ دور گلگیر جلو راست رنو کولیوس جدید ترک کوليوس
شلگیر چرخ جلو چپ کولیوس جدید کوليوس
سینی زیر رادیاتور کولیوس جدید 2017 کوليوس
سینی جلو پایین کولیوس جدید 2017 کوليوس
سپر عقب بالا رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
سپر جلو پایین رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
سپر جلو بالا کولیوس جدید 2017 کوليوس
کوئل فلوئنس فلوئنس
فلاپ سپر عثب کولیوس 2017 کوليوس
دیاق فلزی سپر عقب رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
قاب پرژکتور رنو کولیوس NEW KOLEOS کوليوس
منبع شیشه شور رنو تالیسمان تالسیمان
شمع موتور رنو تالیسمان تالسیمان
سیبک فرمان رنو تالیسمان تالسیمان
کشویی سپر عقب تالیسمان تالسیمان
سه گوشه آینه فلوئنس فلوئنس
درب باک داخلی فلوئنس فلوئنس
راهنما آینه رنو کپچر کپچر
کوئل رنو کپچر کپچر
ترمز درب رنو کپچر کپچر
ترمز درب جلو رنو کپچر کپچر
براکت سپر جلو کپچر کپچر
کشویی سپر عقب کپچر کپچر
میل آنتن رنو کپچر کپچر
دیاق کائوچی سپر عقب رنو کپچر کپچر
چراغ دیلایت چپ قدیم رنو اسکالا اصلی اسکالا
کمک فنر جلو رنو داستر مونرو لهستان داستر
نگهدارنده سپر جلو راست رنو سیمبل ترک سيمبل
درب سوپاپ هوا با واشر سیتروئن C5
شبرنگ عقب وسط رنو کولیوس جدید کوليوس
دسته موتور چپ پلوس NEW C5
دیسک چرخ جلو رنو لتیتود لتيتود
درب سوپاپ هوا با واشر سیتروئن C5
دیسک چرخ عقب رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
تیغه برف پاک کن فلوئنس SILBAK ترکیه فلوئنس
سیبک چپقی فرمان رنو کولیوس جدید ORJIN ترکیه کوليوس
میل موجگیر جلو رنو کولیوس قدیم اصلی کوليوس
پمپ بنزین رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
پمپ بنزین رنو فلوئنس اصلی فلوئنس
بوش سر طبق (جناقی ) NEW C5
قرقری فرمان رنو لتیتود لتيتود
طبق جلو چپ رنو تالیسمان تکنوروت ترکیه تالسیمان
دیسک چرخ عقب با بلبرینگ رنو لتیتود اصلی لتيتود
دسته موتور ضربگیر C5 اصلی
زه استیل زیر چراغ رنو تالیسمان تالسیمان
زه استیل جلو پنجره کپچر اصلی کپچر
فیلتر هوا رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
نگهدارنده گوشه سپر عقب رنو تالیسمان تالسیمان
فیلتر هوا و فیلتر روغن و فیلتر کابین رنو
آیینه بغل رنو کپچر کامل کپچر
سنسور سپر رنو کولیوس کوليوس
سنسور سپر جلو رنو فلوئنس فلوئنس
چرم دسته دنده رنو فلوئنس دنده ای فلوئنس
کنیستر بنزین داستر اصلی داستر
کمک عقب کپچر اصلی کپچر
صداگیر موتور ( رزناتور) کولیوس اصلی کوليوس
گردگیر دسته دنده فلوئنس اصلی فلوئنس
شبرنگ عقب رنو کولیوس مدل 2017 اصلی کوليوس
شبرنگ سپر عقب رنو داسنر داستر
توپی سر کمک رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
شلنگ بخاری ورودی C5
راهنما آینه راست رنو سیمبل ترک سيمبل
سنسور پارک سپر رنو فلوئنس فلوئنس
سنسور پلرک رنو کولیوس کوليوس
قالپاق چرخ رنو فلوئنس سایز 15 فلوئنس
مخزن هواکش کامل رنو داستر 2016 داستر
کنیستر بنزین سیمبل اصلی سيمبل
کنیستر بنزین کپچر اصلی کپچر
لولای درب موتور چپ رنو کپچر اصلی کپچر
چراغ دیلایت جلو چپ رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
چراغ جلو چپ کولیوس 2017 NEW کوليوس
آیینه بغل لتیتود لتيتود
آیینه بغل سفران سافران
ایربگ فرمان کپچر کپچر
چراغ خطر چپ صندوق کپچر کپچر
چراغ خطر چپ گلگیر سفران سافران
چراغ خطر راست گلگیر سفران سافران
چراغ خطر صندوق راست تلیسمان تالسیمان
چراغ خطر چپ صندوق تلیسمان تالسیمان
چراغ خطر چپ رو گلگیر تلیسمان تالسیمان
چراغ خطرراست رو گلگیر تلیسمان تالسیمان
چراغ دیلایت راست تلیسمان تالسیمان
چراغ دیلایت چپ تلیسمان تالسیمان
چراغ جلو چپ تلیسمان تالسیمان
چراغ جلو راست تلیسمان تالسیمان
چراغ دیلایت راست فلوئنس ترک فلوئنس
روغن هیدرولیک NEW C5 اصلی
رینگ اسپرت چرخ سیتروئن C5
چراغ جلو سیترون NEW C5 اصلی
آچار و پیچ ضد سرقت سیتروئن C5
جلو پنجره داستر 2014 داستر
قفل درب صندوق داستر سيمبل
فلاپ درب جانبی کپچر کپچر
سپر جلو تیکه بالا رنگ بدنه کپچر کپچر
چراغ خطر رو گلگلیر سفران 2000 سافران
شیشه جلو فلوئنس اصلی فلوئنس
مقاومت بخاری فلوئنس فلوئنس
داشبورد پوسته کولیوس 2014 کوليوس
فن توربو شارژر کپچر کپچر
جلو پنجره فلوئنس 2014 فلوئنس
سینی دیاق فن فلوئنس اسکالا
سنسور موتور چراغ شور c5
لامپ راهنما پرژکتور c5
خار میل کاپوت c5
لامپ پرژکتور فلوئنس فلوئنس
سپر پایین یا شبکه توری سپر جلو کپچر کپچر
پمپ بنزین رنو اسکالا کروک اسکالا
رینگ چرخ اسپرت رنو کولیوس کوليوس
آینه بغل رنو سیمبل دستی ترک سيمبل
فلاپ زیر سپر رنو فلوئنس فلوئنس
کمپرسور کولر رنو کولیوس 2014 کوليوس
سپر عقب رنو سیمبل ترک سيمبل
کیت رکاب پلاستیکی رنو داستر داستر
دیاق پلاستیکی سپر عقب رنو داستر داستر
دیفیوزر سپر عقب رنو داستر داستر
دیفیوزر سپر جلو رنو داستر داستر
سپر عقب رنو داستر
سپر جلو رنو داستر ترک داستر
طبق اصلی رنو سافران سافران
سپر جلو کولیوس 2014 چراغ شور دار کوليوس
سپر جلو کولیوس 2014 شرکتی کوليوس
چراغ جلو چپ رنو سافران اصلی سافران
ریموت سوئیچ رنو تالیسمان و کولیوس 2017 تالسیمان
پوسته داشبورد رنو کولیوس کوليوس
لنت جلو رنو تالیسمان تالسیمان
توپی چرخ جلو رنو کولیوس جدید ترک کوليوس
منبع شیشه شور رنو فلوئنس فلوئنس
کام چرخشی وسط فرمان رنو سیمبل سيمبل
سینی زیر موتور رنو فلوئنس ترک فلوئنس
والف برقی لاستیک رنو تالیسمان تالسیمان
فیلتر روغن فلوئنس-اسکالا-کولیوس-لتیتود اسکالا
شمع موتور کولیوس-لتیتود-فلوئنس-اسکالا اسکالا
جلو اسکالا اسکالا
سیبک چپقی فرمان رنو اسکالا تکنوروت ترکیه اسکالا
کشویی سپر جلو اسکالا اسکالا
چرخ جلو لتیتود-فلوئنس-داستر-اسکالا-کولیوس اسکالا
موتور گیبکس فلوئنس-اسکالا اسکالا
صداگیر موتور اسکالا اسکالا
شیشه آیینه فلوئنس-اسکالا اسکالا
براکت سپر جلو اسکالا ترک اسکالا
میل موجگیر فلوئنس Orjin فلوئنس
آینه بغل اسکالا اسکالا
عقب اسکالا اسکالا
موتور پایین فلوئنس-اسکالا اسکالا
کولر فلوئنس-اسکالا اسکالا
فلوئنس-اسکالا اسکالا
سینی جا چراغی رنو اسکالا اصلی اسکالا
استیل دور پرژکتور اسکالا اسکالا
قرقری فرمان رنو تالیسمان تکنوروت ترکیه تالسیمان
لنت عقب اسکالا اسکالا
موتور فن رنو اسکالا ترک اسکالا
قاب آینه رنو اسکالا راست ترک اسکالا
شبرنگ سپر عقب سیمبل سيمبل
خطر سیمبل سيمبل
استیل دور پرژکتور سیمبل سيمبل
محافظ شلگیر چرخ عقب سیمبل سيمبل
کمک جلو رنو سیمبل مونرو لهستان سيمبل
ضربگیر سپر عقب سیمبل سيمبل
نگهدارنده سپر جلو چپ رنو سیمبل ترک سيمبل
موتور فن سیمبل سيمبل
زه زیر چراغ جلو سیمبل سيمبل
دیاق موتور فن کامل سیمبل سيمبل
کشویی سپر عقب چپ رنو سیمبل ترک سيمبل
قاب پرژکتور سیمبل سيمبل
محافظ زیر سپر جلو چپ رنو سیمبل ترک سيمبل
لنت جلو سیمبل سيمبل
چراغ جلو سیمبل سيمبل
هواکش سپر جلو سیمبل سيمبل
آیینه سیمبل سيمبل
لنت جلو لتیتود سافران
موتور کولیوس-لتیتود-فلوئنس-اسکالا_2.jpg سافران
میل موجگیر جلو سفران سافران
درپوش چراغ شور سپر جلو لتیتود-سفران سافران
لنت جاو لتیتود. سافران
چرخ جلو لتیتود-فلوئنس-داستر-اسکالا-کولیوس_3.jpg سافران
فیلتر هوا لتیتود سافران
طبق جلو لتیتود سافران
منبع رزناتور موتور لتیتود سافران
شبرنگ سپر عقب لتیتود سافران
سیبک چپقی لتیتود-سفران. سافران
فیلترکابین لتیتود سافران
روغن فلوئنس-اسکالا-کولیوس-لتیتود سافران
کمک عقب لتیتود سافران
کمپرسور کولر لتیتود سافران
دسته موتور شاتونی لتیتود و سفران 2500 اوچل ترکیه لتيتود
شیلنگ پایین رادیاتور رنو داستر اصلی داستر
توپی سرکمک کولیوس کوليوس
شیشه آیینه کولیوس کوليوس
در پوش چراغ شور سپر جلو رنو کولیوس قدیم اصلی کوليوس
رزناتور موتور کولیوس کوليوس
چراغ جلو کولیوس کوليوس
پمپ بنزین کولیوس کوليوس
سینی جلو رنو داستر مدل بالا ترک داستر
جلو پنجره کولیوس کوليوس
قاب آیینه کولیوس کوليوس
فیلتر روغن فلوئنس-اسکالا-کولیوس-لتیتود کوليوس
نگهدارنده سپر عقب کولیوس کوليوس
تسمه دینام کولیوس کوليوس
ترموستات کولیوس کوليوس
شمع موتور رنو کولیوس قدیم اصلی کوليوس
شبرنگ سپر عقب کولیوس کوليوس
فیلتر هوا کولیوس کوليوس
فیلتر کابین رنو کولیوس جدید طرح کوليوس
منبع آب شیشه شور رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
قفل صندوق عقب کولیوس کوليوس
زه استیل بالای پرژکتور کولیوس کوليوس
راهنما آیینه کولیوس کوليوس
واشر کامل فلوئنس فلوئنس
سینی جا چراغی رنو فلوئنس ترک فلوئنس
قاب آینه رنو اسکالا چپ ترک اسکالا
کنیستر بنزین فلوئنس فلوئنس
شمع موتور رنو فلوئنس اصلی فلوئنس
نگهدارنده سپر عقب فلوئنس فلوئنس
طبق جلو راست رنو فلوئنس اصلی فلوئنس
فیلتر هوا فلوئنس دستی فلوئنس
فیلتر هوا فلوئنس اتومات فلوئنس
لولای درب موتور فلوئنس فلوئنس
شبکه توری سپر جلو رنو فلوئنس ترک فلوئنس
شبرنگ سپر عقب رنو فلوئنس ترک فلوئنس
کشویی سپر عقب فلوئنس فلوئنس
قاب پرژکتور جلو فلوئنس فلوئنس
منبع صداگیر موتور (رزناتور) رنو فلوئنس اصلی فلوئنس
کورکن دیلایت فلوئنس فلوئنس
هوکش صندوق عقب فلوئنس فلوئنس
سیبک طبق رنو فلوئنس ترک فلوئنس
فیلتر روغن فلوئنس-اسکالا-کولیوس-لتیتود فلوئنس
قفل درب موتور فلوئنس فلوئنس
قرقری فرمان فلوئنس-اسکالا فلوئنس
کمک عقب رنو فلوئنس ترک فلوئنس
کمک جلو فلوئنس فلوئنس
شیشه آیینه فلوئنس-اسکالا فلوئنس
لنت جلو فلوئنس فلوئنس
نگهدارنده سپر جلو رنو فلوئنس چپ و راست ترک فلوئنس
میل موجگیر رنو داستر ترک داستر
واتر پمپ فلوئنس فلوئنس
منبع آب رادیاتور فلوئنس فلوئنس
شمع موتور رنو سفران اصلی سافران
زه درب فلوئنس فلوئنس
سگدست فلوئنس-اسکالا فلوئنس
سیبک چپقی فرمان رنو فلوئنس تکنوروت ترکیه فلوئنس
استیل دور پرژکتور فلوئنس فلوئنس
ایربگ شاگرد فلوئنس فلوئنس
ایربک فرمان فلوئنس فلوئنس
آیینه بغل فلوئنس فلوئنس
بادگیر پایین رادیاتور رنو کپچر اصلی کپچر
بادگیر رادیاتور راست فلوئنس فلوئنس
بلبرینگ چرخ جلو فلوئنس فلوئنس
بلبرینگ سر توپی کمک رنو فلوئنس ترک فلوئنس
پمپ بنزین فلوئنس فلوئنس
ترمز درب جلو رنو فلوئنس ترک فلوئنس
ترموستات فلوئنس فلوئنس
دینام فلوئنس_0.jpg فلوئنس
جلو پنجره فلوئنس فلوئنس
چراغ جلو فلوئنس 2017 فلوئنس
چراغ جلو فلوئنس اتومات فلوئنس
چراغ جلو فلوئنس تاکسی فلوئنس
چراغ جلو فلوئنس دستی فلوئنس
چراغ جلو فلوئنس مدل بالا فلوئنس
چراغ دیلایت چپ فلوئنس ترک فلوئنس
خطرعقب فلوئنس فلوئنس
خطر فلوئنس فلوئنس
درب باک فلوئنس فلوئنس
دسته موتور پایین رنو فلوئنس ترک فلوئنس
دسته موتور گیبکس فلوئنس-اسکالا فلوئنس
زه استیل جلو پنجره فلوئنس فلوئنس
آرم استیل سپر جلو رنو داستر تایوان داستر
بست رکاب داستر داستر
بلبرینگ تسمه صفتکن دینام داستر داستر
کیت دینام رنو سفران 2000 اصلی سافران
خطر عقب داستر 2015 داستر
دسته موتور دمبلی رنو سیمبل ترک سيمبل
چرخ جلو لتیتود-فلوئنس-داستر-اسکالا-کولیوس داستر
توری سپر جلو داستر داستر
فیلتر روغن داستر 2016 داستر
فیلتر روغن داستر داستر
فیلتر کابین داستر داستر
فیلتر هوا داستر داستر
کشویی سپر عقب داستر داستر
لنت ترمز چرخ جلو رنو داستر اصلی داستر
دیاق سپر عقب بالا پلاستیکی رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
نگهدارنده سپر جلو داستر داستر
آرم سپر جلو کپچر کپچر
استیل دور پرژکتور کپچر کپچر
آیینه بغل کپچر کپچر
توپی سر کمک جلو رنو کپچر ترک کپچر
چراغ جلو راست رنو کپچر اصلی کپچر
چراغ دیلایت کپچر کپچر
خطرعقب صندوق کپچر کپچر
خطر عقب کپچر کپچر
گوشه شیشه جلو کپچر کپچر
ضربگیرسر کمک کپچر ترک کپچر
فیلتر روغن رنو کپچر اصلی کپچر
فیلتر کابین رنو کپچر اصلی کپچر
قاب آیینه کپچر کپچر
قاب پرژکتور کپچر کپچر
کشویی سپر عقب کپچر کپچر
لنت جلو کپچر کپچر
مه شکن سپر عقب کپچر کپچر
مه شکن سپر عقب کپچر کپچر
نگهدارنده سپر جلو کپچر کپچر
هواکش رادیاتور کپچر کپچر
کويل 6 سيلندر
کيت تسمه تايم کامل
کيت صفحه هاي داخل گيربکس
کيت کلاج سي 5 دنده اي واليو
طبق جلو چپ ترک
طبق راست ترک
طبق کامل جلو راست
گلگیر جلو چپ رنو کپچر ترک کپچر
فاصله انداز اکسل عقب
فلاپ زير سپر جلو
فلاپ زير سپر عقب رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
دیاق و موتور فن کامل رنو کپچر ترک کپچر
فولي ديفايزر
فوم سپر عقب
فيلتر بخاري طرح
فيلتر تهويه اطاق
فيلتر روغن
فيلتر گيربکس
فيلتر مخزن روغن ترمز
فيلتر هوا
فيلتر هوا ترک
قاب مچي درب جلو و عقب راست
قاب پاييني تسمه تايم
قاب پرازکتور سنسور دار
قاب پراژکتور بدون سنسور
قاب پشت آيينه چپ
قاب پشت آيينه راست
قاب تسمه تايم بالا رو
قاب تسمه تايم بالا زير
قاب خالي ريموت با کليد
قاب دستگيره از داخل چپ
قاب روي رکاب جلو چپ
قاب روي رکاب جلو راست
قاب روي رکاب عقب چپ
قاب روي رکاب عقب راست
قاب روي ستون وسط چپ
قالپاق بزرگ
قالپاق رينگ اسپرت
قرقري فرمان
قرقري فرمان رنو داستر ترک داستر
قفل درب جلو چپ
قفل درب جلو راست
قفل درب صندوق عقب
قفل درب عقب چپ
قفل درب عقب راست
قفل زبانه درب موتور
قفل کمر بند ايمني عقب چپ
قفل کمر بند ايمني عقب راست
قلاب درب بازکن موتور از بيرون
قوطي سر شاسي
گردگير پلوس سمت چرخ
گردگير پلوس سمت گيربکس
گردگیر جعبه فرمان رنو کپچر ترک کپچر
گردگير کمک عقب
گژ روغن
گلگير جلو چپ
گلگير جلو راست
گلگير عقب چپ
گوي تعليق جلو
دریچه گاز رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
گوي جلو ليزارت
گوي غقب I.F.H.S
گيربکس کامل اتومات
لاستيک پايه رادياتور
لاستيک چاکدار عقب رنو داستر ترک داستر
لامپ کوچک
دیاق آهنی سپر جلو رنو فلوئنس ترک فلوئنس
لنت جلو فدرال موتور
لنت جلو اصلي
لنت چرخ جلو 3000
لنت عقب TRW
لنت عقب اصلي
لنت عقب فدرال موتور
لوازم ژامبون عقب
لوازم سيلندر چرخ جلو
لوازم سيلندر چرخ جلو
لولاي درب موتور چپ
لولاي درب موتور راست رنو کپچر اصلی کپچر
لوله پمپ آب رادياتور فلزي
شیلنگ ورودی آب رادیاتور رنو داستر اصلی داستر
رادیاتور کولر رنو کپچر ترک کپچر
لوله گلوئي اگزوز
لوله منبع انبساط بخاري
لوله کوچک منبع آب
ماهوتي دور شيشه درب جلو راست
مپ سنسور مني فولدهوا
مجموعه شيلنگ شيشه شور
مجموعه کليد شيشه بالابر جلو چپ
مجموعه کليد شيشه بالابر جلو چپ طوسي
کنیستر بنزین رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
محافظ قفل درب موتور
محافظ کابل ترمز دستي
مخزن روغن ترمز
مخزن روغن هيدروليک
مخزن هوا کش کامل
منبع آب اضافي رادياتور
منبع آب شيشه شور
مني فولد هوا
مهره درجه باک
موتور بخاري
موتور تنظيم دريچه بخاري
سیبک چپقی فرمان راست رنو لتیتود ترک لتيتود
موتور شيشه بالابر جلو راست
ميل سوپاپ هوا
ميل لنگ
ميل موجگير
نشيمنگاه ترموستات رنو کپچر ترک کپچر
سیم ترمز دستی رنو داستر اصلی داستر
نمدي سقف
نوار آبگير بيرون درب جلو چپ
نوار داخل درب چپ
نوار دور درب جلو راست
نوار دور دور درب عقب چپ
واتر پمپ
زه استیل وسط سپر عقب رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
واشر درب سوپاپ رنو کپچر اصلی کپچر
واشر درب سوپاپ هوا
واشر سر سيلندر شش سيلندر
واشر سرسيلندر استاندارد
واشر مني فول هوا
واشر مني فولد دود
واشر نشيمنگاه تروموستات
واشر واتر پمپ
والف برقي
ياطاقان ثابت ومتحرک
يونيت ايربگ
کابل ترمز دستي
کابل کنترل دسته دنده
کاتاليزور
کارتل روغن
کارتل گيربکس
کاسه نمد ته ميل لنگ
کاسه نمد ساق سوپاپ
کاسه نمد سر ميل لنگ
کاسه نمد سر ميلنگ 6 سيلندر
کاسه نمد شفت گيربکس
کاسه نمد ميل سوپاپ دود
کاسه نمد ميل سوپاپ ديفايزر
کامپيوتر ECU
کامپيوتر BSM
کشويي بغل سپر عقب
رادیاتور آب رنو داستر ترک داستر
کليد شيشه بالبر جلو راست طوسي
کمپرسور کولر رنو سیمبل ترک سيمبل
کمربند ايمني جلو راست تيره
کمربند جلو چپ روشن
کمک جلو چپ
کمک جلو راست
کنستر بنزين
کور کن بکسل بند جلو
گردگیر کمک جلو رنو فلوئنس ترک فلوئنس
کورکن بکسل بند عقب
کويل
دسته موتور پايين سمت راست پلوس
دسته موتور چپ
دسته موتور چپ ترک
دسته موتور پایین چپ شاتونی رنو کولیوس قدیم ترک کوليوس
دسته موتور شاتوني FEBI
دسته کنترل راديو ظبط
دگمه تنظيم کمر صندلي
دگمه خواب صندلي
دگمه عقب و جلو بر صندلي
دنده سر ميلنگ
دوشاخه رام
دياق آهني سپر جلو
دياق پلاستيکي گوشه سپر جلو
دياق سپر عقب
دياق موتور فن
ديسک ترمز چرخ جلو
ديسک چرخ عقب با بلبرینگ رنو فلوئنس SNR فلوئنس
ديسک چرخ عقب
منبع آب اضافه رنو لتیتیود ترک لتيتود
رادياتور آب
رادياتور بخاري
رادياتور کولر
رام زير موتور
راهنما روي گلگير جلو
رله فن
روغن ترمز
روغن گيربکس
روغن موتور
روغن هيدروليک L D S
روکش سيم ترمز دستي چپ
روکش سيم ترمز دستي راست
سنسور ریل سوخت رنو کپچر اصلی کپچر
ريموت کنترل با کليد
ريموت کنترل ساده
رينگ چرخ اسپرت
رينگ چرخ معمولي
رينگ موتور
زبانه قفل صندوق پايين
زه استيل سپر عقب چپ
زه استيل سپر عقب راست
زه استيل صندوق عقب
زه بغل سپر جلو چپ
زه درب موتور
زه دور شيشه درب جلو چپ
زه روي درب جلو چپ
زه روي درب جلو راست رنو کولیوس جدید اصلی کوليوس
زه روي درب عقب چپ
زه روي درب عقب راست
زه روي سپر جلو
زه شمشيري بغل سپر جلو راست
ژامبون غقب راست
ساعت گيربکس
ست رينگ و پيستون ST
ست زه بغل سپر جلو
ست نگهدارنده داخلي پايين سپر جلو
شمع آب رنو سفران اصلی سافران
سر سيلندر
سگ دست جلو چپ
سگ دست جلو راست
سنسور ايربگ چپ
سنسور اکسيژن بالاي مني فولد
سنسور اکسيژن پايين کاتاليست
سنسور بخاري
سنسور دماي آب
سنسور دور موتور
سنسور سپر
سنسور سرعت چرخ جلو
سنسور سرعت چرخ عقب
سنسور سرعت کانورتور گيربکس
سنسور شير برقي گيربکس
سنسور ضربه
سنسور فشار گيربکس
سنسور موقيت
سنسور موقيعت تعادل
یاتاقان ثابت و متحرک سایز 025 رنو کپچر انگلستان کپچر
سوپاپ برقي گيربکس
سوپاپ دود و هوا ترک
سوپاپ دود و هوا شش سيلندر
سوپاپ روي سر سيلندر
سويچ پدال ترمز
سيبک چپقي ترک راست
سيبک چپقي جغبه فرمان چپ
سیبک چپقی فرمان چپ رنو داستر ترک داستر
سيبک زير سگ دست
سيبک چپقی فرمان راست رنو داستر ترک داستر
سيلندر ترمز چرخ عقب
سيلندر تعليق عقب چپ
سيلندر تعليق عقب راست
سيلندر چرخ جلو چپ
سيلندر چرخ جلو راست
سيلندرتغذيه اتوماتيک سيستم انتقال قدرت
رادیاتور کولر رنو تالیسمان اصلی تالسیمان
سيم کاپوت کش از داخل
سيم کشي ساعت گيربکس
سيني جا قفلي عقب
سيني زير باطري
سيني زير قاب فن رادياتور
سيني زير موتور آهني
سيني زير موتور پلاستيکي
سيني نگهدارنده جراغ راست
سيني نگهدارنده چراخ چپ
شاتون
شاخص تعويض دنده
شبرنگ
شبکه توري سپر جلو بدون جلو پنجره رنو اسکالا اصلی اسکالا
شبکه توری سپر جلو جلوپنجره دار رنو اسکالا اصلی اسکالا
شلگير جلو چپ جلو
شلگير جلو چپ عقب
شلگير جلو راست جلو
شلگير جلو راست عقب
شلگير عقب چپ
شلگير عقب راست
شمع آب رنو اسکالا اصلی اسکالا
شمع آب رنو فلوئنس اصلی فلوئنس
شير فشار شکن کولر و بخاري
شيشه آيينه بغل راست
شيشه آيينه چپ
شيشه بالابر برقي جلو چپ
شيشه بالابر درب جلو راست
شيشه جلو
شيشه درب جلو چپ
شيشه درب جلو راست
شيشه درب عقب چپ
شيشه درب عقب راست
شيشه صندوق عقب
شيشه لچکي چپ
شيلنگ از رادياتور آب به خنک کن فيلتر
شيلنگ بخاري پيچ هوا دار
شيلنگ برگشت بخار روغن
شيلنگ بنزين
شيلنگ بوستر ترمز
شيلنگ خروجي آب رادياتور
شيلنگ گازو کولر کمپرسور
شيلنگ گازو کولر کندانسور به کمپرسمر
شيلنگ ورودي آب رادياتور
شيلنگ ورودي اب ترک
کمک فنر جلو رنو داستر اصلی داستر
صافي اويل پمپ
صافي بنزين
صفحه برگردان روغن گيربکس
صفحه بزرگ گيربکس
صفحه تورنو اويل پمپ
صفحه نگهدارنده پالاني چپ
صفحه نگهدارنده پالاني راست
صفحه کوچک گيربکس
شلگیر جلو راست رنو داستر ترک داستر
ضربه گير پايه دسته موتور راست
طاقچه عقب
طبق جلو چپ
چراغ خطر عقب روي صندوق چپ
چراغ خطر عقب روي صندوق راست
چراغ خطر عقب روي گلگلير چپ
چراغ خطر عقب روي گلگلير راست
چراغ خطر عقب روي گلگير چپ طرح
چراغ خطر عقب روي گلگير راست طرح
چراغ نمره عقب
چشم شيشه شور
رادیاتور خنک کن گیربکس رنو تالیسمان ترک تالسیمان
خار رکاب
خار سر ميل لنگ
خار شلگير
سیبک چپقی فرمان چپ رنو کپچر ترک کپچر
خاک اندازي بفل سپر جلو
خرطومي منبع شيشه شور
درب باک داخلي
درب جعبه فيوز داخل اتاق
درب جلو چپ
درب جلو راست
درب سوپاپ دود
درب سوپاپ هوا با واشر
درب صندوق عقب
درب عقب چپ
درب عقب راست
درب منبع انبساط
درب موتور رنو داستر ترک داستر
درپوش آب پاش سپر جلو
شیلنگ منبع آب اضافه رنو فلوئنس ترک فلوئنس
درپوش روي باطري
سینی زیر سپر جلو رنو کپچر اصلی کپچر
چراغ جلو راست تايوان

مقالات

کارآفرین و صنعتگر فرانسوی؛ لوئی رنو بنیان‌گذار شرکت رنو می‌باشد، که نخستین خودرو او رنو تیپ ای نام داشت و در سال ۱۸۹۸ ساخته شد. شرکت رنو به‌طور رسمی در سال ۱۸۹۹ توسط لوئی رنو و برادرانش (مارسل و فرناند) با نام رنو فررس با یک سرمایه کوچک تأسیس شد.ابتدای دهه ۱۹۰۰ میلادی، رنو ابداع جعبه دنده رانش مستقیم (به انگلیسی: Direct Drive) را به نام خود ثبت کرد. با گسترش سریع شرکت، فروش سالانه آن‌ها بالا گرفت و با توسعه نیروی کار در سال ۱۹۰۲ توانستند وسعت کارخانه را به ۷٫۵۰۰ متر مربع گسترش دهند.

رنو (به فرانسوی: Renault) شرکت خودروسازی فرانسوی است، که در زمینه طراحی، ساخت و توزیع خودروها، وسایل نقلیه تجاری، کامیون، تراکتور، اتوبوس، خودروهای برقی، هواگرد و موتورهای هواگرد فعالیت می‌نماید. دفتر مرکزی این شرکت در شهر بولوین-بیانکور، فرانسه قرار دارد. شرکت رنو در سال ۲۰۱۱ پس از گروه فولکس‌واگن و پژو سیتروئن به‌عنوان سومین خودروساز اروپا شناخته شد. این شرکت هم‌اکنون در رتبه نهم از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی جهان قرار دارد. شرکت رنو مالک اکثریت سهام شرکت رومانیایی داچیا، شرکت ترکیه‌ای اویاک-رنو، شرکت کره‌ای رنو سامسونگ موتورز و شرکت ایرانی رنو پارس می‌باشد.

اینستاگرام آرتا یدک

ارتباط با مدیر سایت

تماس مستقیم ( توسط تلفن همراه )

 

تلفن : 02133532604 - 02136619284

همراه : 09126044097

آدرس : تهران ، خیابان امیرکبیر ، خیابان ملت ، کوچه میرشریفی ، کوچه سلیمان زاده ، پلاک 16